Blog

Arbeidsmigrant.eu gaat over arbeidsmigratie van buiten de EU. Het blog wil bijdragen aan een gefundeerde maatschappelijke dialoog over arbeidsmigratie door het bij elkaar brengen van actuele feiten, cijfers en gefundeerde meningen.

arbeidsmigrant.eu