Arbeidsmigratie

“Migratie zou niet als een probleem, maar juist als een kans moeten worden gezien”, aldus voormalig UN Secretaris Kofi Annan. In 2006 lanceerde hij het begrip ‘Triple Win’. Hij refereert hiermee aan een vrij, maar goed gereguleerd internationaal migratiesysteem, met voordelen voor de landen van herkomst, voor bestemmingslanden en voor individuele migranten.

Migratie in de 21e eeuw

HIT maakt zich sterk voor breed gedragen onderzoeksprojecten die in de praktijk onderzoek doen naar nieuwe manieren om met migratie om te gaan. Eind 2009 selecteerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken HIT voor de uitvoering van de pilot circulaire migratie Blue Birds. De pilot loopt van 2010 tot 2012. De Wereldbank evalueert de resultaten.