Inburgering


Succesvolle integratie van migranten in de samenleving kan het beste worden gerealiseerd via participatie, zowel sociaal als economisch. HIT Foundation beschouwt duurzame arbeidsparticipatie als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de individuele migrant en de samenleving als geheel.

Arbeidsmarktgericht inburgeren

Sinds haar oprichting heeft HIT in de praktijk een aantal succesvolle inburgeringmethodieken ontwikkeld, waarin beroepsgerichte training wordt gecombineerd met sociale participatie en taalonderwijs.