Terugkeer & Re-integratie

De meeste asielzoekers in Europa zijn arbeidsmigranten. Gebrek aan kansen in het thuisland en lonkend perspectief in het Westen, doet ze besluiten hun geluk hier te zoeken. De meerderheid ontvangt echter nooit een legale verblijfsstatus. Dan resteren nog twee opties, illegaliteit of terug naar het land van herkomst.

Toekomst in het thuisland

HIT Foundation ontwikkelt efficiënte en effectieve supportmechanismen voor (ex) asielzoekers die een toekomst in het thuisland willen opbouwen. HIT werkt hiervoor nauw samen met andere professionele organisaties in het veld.

In het verleden heeft HIT diverse praktijkexperimenten in Nederland en in landen van herkomst uitgevoerd. Er zijn praktische hulpmiddelen ontwikkeld om terugkeerders en hun counselors te ondersteunen; HIT heeft intensievere samenwerking in de asielketen geïnitieerd en praktijkonderzoek naar efficiency en effectiviteit van samenwerking binnen de EU uitgevoerd. Sinds 2009 is HIT een van de partners in de Stichting Duurzame Terugkeer.