by HIT Foundation on 22/06/2014

HIT Foundation heeft een krant gepubliceerd over de resultaten van het Monitoring Returned Minors onderzoeksproject. The Migrant is een toegankelijke -Engelstalige- publicatie die inzicht biedt in: Waarom we monitoring nodig hebben. De monitoring methodiek die is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Groningen en gebaseerd is op het VN Verdrag van de Rechten van het [...]

{ Comments on this entry are closed }

MRM Conferentie in het Europees Parlement

by HIT Foundation on 28/02/2014

More than 70 experts from all over Europe attended the Monitoring of Returned Minors (MRM) Conference in Brussels last week. They discussed the need for independent monitoring and evaluation to meet the demands of the Childs Rights Convention, ratified by all EU member states and learned about the new monitoring model developed by HIT Foundation [...]

{ Comments on this entry are closed }

MRM op werkbezoek in Kosovo en Albanië

mei 1, 2013

Vorige week bezocht HIT Foundation Kosovo en Albanië voor het Monitoring of Returned Minors (MRM) project. Gedurende drie volle dagen was er nauw overleg met de lokale en andere Europese projectpartners. Ook werden er nieuwe contacten gelegd om de voortgang van het project mogelijk te maken. Een intensief en vruchtbaar bezoek. Het belangrijkste doel van [...]

Read the full article →

Onderzoekspartners in Kosovo geselecteerd

maart 8, 2013

De aanbiedingen ontvangen voor het Monitoren van Teruggekeerde Minderjarigen-project gecoördineerd door Stichting HIT zijn grondig bestudeerd en zorgvuldig geëvalueerd op basis van de in de offerte vermelde criteria. De opdracht is gegund aan een samenwerking van twee organisaties: Bureau voor de bevordering van de werkgelegenheid in Kosovo (APPK) Kosovo Health Foundation (KHF) Zij zullen ter [...]

Read the full article →

Aanbesteding: Onderzoeksonder-steuning MRM

december 17, 2012

Het Monitoring van Teruggekeerde Minderjarigen (Monitoring of Returned Minors, MRM) project wil bijdragen aan meer duurzame en veiligere terugkeer van minderjarigen. Het project ontwikkelt een monitoring-model voor de terugkeer van niet-begeleide minderjarigen, op basis van de beste belang van het kind criteria (VN-Verdrag van de Rechten van het Kind). Bovendien biedt het project individuele ondersteuning [...]

Read the full article →

Nieuw blog over arbeidsmigratie

juli 6, 2012

HIT Foundation heeft recent een blog over arbeidsmigratie van buiten de EU gelanceerd. Met dit blog wil HIT bijdragen aan een gefundeerde maatschappelijke dialoog over arbeidsmigratie door het bij elkaar brengen van actuele feiten, cijfers en gefundeerde meningen. Het blog is bestemd voor beleidsmakers, politici, professionals, arbeidsmigranten en ieder ander die wil bijdragen aan de [...]

Read the full article →

We hebben (geen) arbeidsmigranten nodig

december 16, 2011

Migratie roept sterke emoties op. Sommigen zeggen dat we dringend behoefte aan (meer) arbeidsmigranten om de demografische uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan het hoofd te bieden. Anderen beweren dat arbeidsmigranten ‘onze’ banen inpikken en beschouwen ze als een bedreiging van Europa’s nationale welvaartsstaten. Al deze tegenstrijdige perspectieven belemmeren de ontwikkeling van [...]

Read the full article →

Zuid-Limburg onderzoekt haar toekomst

december 13, 2011

Begin november ontmoetten 52 betrokken Limburgers elkaar gedurende 2 dagen in Kasteel Vaalsbroek. Een pluriform gezelschap van directeuren en kunstenaars, ondernemers en politici én, de ‘creative class’, jonge mannen en vrouwen die het verschil gaan maken voor de toekomst van de regio. Samen onderzochten ze hoe zij de sociaaleconomische ontwikkelingen in Zuid-Limburg kunnen versnellen, met [...]

Read the full article →

Verstandig arbeidsmigratiebeleid

november 11, 2011

Blue Birds, de pilot circulaire migratie, heeft de noodzaak van verstandig arbeidsmigratiebeleid aangetoond. Migratiebeleid dat kan leiden tot ontwikkeling in tegenstelling tot ontwikkelingsbeleid dat leidt tot arbeidsmigratie. De grootste vraag is, hoe realiseren we verstandig beleid? Belangrijk obstakel is het feit dat de definitie van verstandig afhankelijk is van je perspectief. Werkgevers, migranten, politici en [...]

Read the full article →

Pilot voortijdig beëindigd

juli 5, 2011

Op 1 juni heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken helaas besloten om de pilot circulaire migratie voortijdig te beëindigen. De pilot wordt gestopt omdat er onvoldoende draagvlak bestaat om de complicaties in de uitvoering op te lossen. Als uitvoerder van de pilot betreurt HIT Foundation ten zeerste dat dit unieke en innovatieve onderzoeksproject vroegtijdig wordt [...]

Read the full article →