Historie

10 jaar innoveren in de praktijk

Stichting Hersteld vertrouwen In de Toekomst (HIT)

Eind jaren ’90 – Tekorten op de arbeidsmarkt

Ondanks tekorten op de arbeidsmarkt, weten migranten de weg naar werk nog moeilijk te vinden. Asielorganisatie COA, gemeenten, werkgevers en werknemers in het zuiden zijn er van overtuigd dat verregaande samenwerking noodzakelijk is om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Dit is de start van het ontwikkelingspartnerschap.

2001 – Oprichting Stichting HIT

In 2001 wordt de Stichting Hersteld vertrouwen in de Toekomst (HIT) opgericht. Partners: de gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo, COA Limburg en werkgevers en werknemersorganisaties in het zuiden. Provincie Limburg wordt vaste subsidiënt van de Stichting. Uitzendbureau Start en chemieconcern DSM financieren de startfase. Later breidt het samenwerkingsverband zich uit naar het COA en gemeenten in Brabant.

HIT wil scholingstrajecten voor asielzoekers opzetten, met als doel hen sneller te laten integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

2002 – 2004 – Beroepsgerichte scholing

In de praktijk en samen met regionale opleidingscentra, asielbegeleiders en academici worden leerwerktrajecten ontwikkeld. In drie pilots worden 2.000 asielzoekers opgeleid tot onder andere kapper, bouwvakker en automonteur. ‘Best and worst practices’ worden onderling breed gedeeld. Kroon op het werk is het moment dat de opleidingscentra besluiten de ontwikkelde methodieken voor geïntegreerde scholing op te nemen in hun reguliere curriculum. Het project wordt medegefinancierd uit het Equal-I programma van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Commissie.

Najaar 2004 – Kennisdelen in Europa

In de zaal waar ook het verdrag van Maastricht werd getekend, organiseert HIT een Europese conferentie over beroepsonderwijs voor migranten. Op basis van de resultaten van vijf projecten verschillende landen in de conclusie unaniem: participatie op de arbeidsmarkt, waar ook ter wereld, is cruciaal!

2005 – 2007 – Arbeidsparticipatie in Nederland en in het land van herkomst

HIT initieert twee grote arbeidsmarktprojecten die asielzoekers helpt hun weg op de arbeidsmarkt (weer) te vinden. Werken In Nederland (WIN) en het Terugkeer Ontwikkeling Project (TOP). De projecten worden opgezet in nauwe samenwerking met partners in het veld, waaronder ROC’s, re-integratiebureaus, vluchtelingenorganisaties, werkgevers en overheden. De projecten worden gefinancierd door Stichting HIT, het Europees Sociaal Fonds (ESF) Equal, COA, Provincie Limburg en Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Najaar 2007 – Ontmoeting in het Europees Parlement

In september 2007 organiseert HIT samen met Equal-partners uit Duitsland, Denemarken en Spanje een migratieconferentie in het Europees Parlement. Ervaringsdeskundigen en politici uit elf Europese landen reizen af naar Brussel om daar met beleidsmakers en beslissers ervaringen uit te wisselen. Conclusie: Concrete experimenten zijn noodzakelijk om de voordelen van arbeidsmigratie te benutten. De focus ligt nog te veel op de bedreigingen!

2008: Arbeidsmigratie

De WIN-wijze is breed uitgezet in Nederland. Voor wat betreft terugkeer zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. Er wordt gewerkt aan de overdracht van een aantal onderdelen van de methodiek naar het COA en samen met Europese partners wordt een case- en ketenmanagementtraining (CCM) voor asielcounselors ontwikkeld. De conclusies en aanbevelingen van de pilot in Angola worden breed verspreid en HIT denkt mee over een landelijk terugkeerplatform.

Tegelijkertijd onderzoekt HIT de mogelijkheden voor het in goede banen leiden van circulaire arbeidsmigratie. HIT brengt stakeholders met elkaar in debat, ontwikkelt een visie op het thema en zet de 1e stappen om de nodige innovatie daadwerkelijk tot stand te brengen.

09 – Crossing Boarders

Namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voert HIT praktijkonderzoek uit naar de mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen op duurzame terugkeer en herintegratie van asielzoekers tussen EU-lidstaten en met landen van herkomst. Daarnaast HIT is een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Stichting Duurzame Terugkeer.

Tegelijkertijd, onderzoekt HIT de uitdagingen die een krimpende bevolking zou kunnen hebben op de arbeidsmarkt in Limburg en de omliggende gebieden. Het Nightingales scenario-initiatief biedt inzicht in het sociaaleconomische systeem dat welvaart en welzijn in de regio drijft.

Meer informatie over huidige activiteiten vindt u onder lopende projecten op deze site.