Missie

HIT Foundation bevordert een evenwichtige samenleving waarin de sociaaleconomische voordelen van én voor migranten optimaal worden benut.

In opdracht van haar bestuurders en projectspecifieke opdrachtgevers werkt HIT aan innovatieve oplossingen voor actuele problematiek op het snijvlak van migratie en arbeid. Via concrete experimenten in de ‘lokale proeftuin’ levert HIT input voor beleid- en praktijkvernieuwing op lokaal, nationaal en internationaal niveau.