Organisatie

HIT is een samenwerkingsverband van een breed scala aan organisaties die actief zijn op het gebied van arbeid en migratie. De samenwerking levert meer op dan de individuele organisaties afzonderlijk kunnen realiseren. De bundeling van netwerken, kennis en middelen maakt HIT een sterke partner in vernieuwing en in de lobby naar nationale en Europese overheden.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit sociale partners en overheidsvertegenwoordigers in de provincie Limburg. De HIT-bestuurders hebben ieder vanuit hun invalshoek belang bij innovatie en beleidsontwikkeling op het thema migratie en arbeid.

Bestuursleden

  • Kamer van Koophandel Limburg | Wil Houben | Directeur (voorzitter)
  • Provincie Limburg | Hans Bosch | Statenlid
  • FNV | Piet Goebbels | Regiobestuurder

Het bestuur definieert missie en strategie en zet op basis daarvan de lijn uit. Zij koppelt zowel de eigen organisaties als haar externe partners aan het project. Het bestuur bespreekt zes keer per jaar de voortgang van de projecten en legt de bestuurlijke acties vast. Minimaal een keer per jaar wordt besteed aan visieontwikkeling. Missie en strategie worden dan herijkt op basis van ontwikkelingen in de samenleving.

Partners

Daarnaast werkt HIT op projectbasis nauw samen met een breed scala aan belanghebbenden en experts, waaronder diverse overheidsinstellingen en belangenorganisaties op het gebied van migratie, opleiders en re-integratiebureaus, het bedrijfsleven en universitaire instellingen.

Projectorganisatie

HIT-projecten worden uitgevoerd door een kleine projectorganisatie in nauwe samenwerking met organisaties in het veld. De projectorganisatie adviseert het bestuur, verwerft financiering, huurt onderaannemers in en koppelt uitvoerders aan elkaar. Het projectteam legt financieel verantwoording af aan het bestuur en opdrachtgevers.