Strategie

Innoveren in de praktijk

HIT zoekt in de praktijk naar individuele oplossingen die vervolgens gestandaardiseerd kunnen worden als input voor beleid en praktijk.

Het individu staat voor HIT Foundation centraal bij het zoeken naar oplossingen voor het migratievraagstuk. Dat betekent per definitie dat innovatie vanuit de praktijk moet worden gerealiseerd. Een praktijk die aansluit bij de migrant, bij de overige deelnemers aan de samenleving maar ook bij sociale partners en (lokale) overheden.

Samenwerken in de keten

HIT werkt samen met uitvoerders in het veld en legt ook rechtstreekse (nieuwe) contacten, dwars door bestaande structuren en conventies heen.

Per individueel geval worden verbanden gelegd met andere organisaties, overheden en (kennis)instellingen die gelijksoortige doelen nastreven. De ervaring leert dat de grootste winst valt te behalen door het (beter) op elkaar aansluiten van ketens voor specifieke doelgroepen.

Disseminatie & mainstreaming

HIT makelt en schakelt in kennis en contacten

Belangrijk onderdeel van alle HIT-projecten is het verspreiden van de lessen en aanbevelingen naar bestaande organisaties en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, waaronder de schooldirecteur, de vreemdelingenpolitie, de vakdocent en de leraar taalonderwijs, de casemanager, de werkgever, de Europarlementariƫr, de sociale dienst en de partnerorganisatie in het land van herkomst.