Terugkeer support in Angola

In 2007 werd in het kader van het Terugkeer Ontwikkelings-project (TOP) een lokaal steunpunt in Angola opgezet. Gedurende 9 maanden werden terugkerende Angolezen ondersteund bij hun sociale en economische re-integratie.

Terugkeerders ontvingen eerste hulp bij terugkeer in de vorm van sollicitatiesupport, vacatures en netwerk, toegang tot scholing en een baangarantie van zes maanden.

Lessen & Aanbevelingen

Begin 2008 sprak onderzoeker Joris van Wijk in Angola en in Nederland met ruim 60 betrokkenen: terugkeerders, medewerkers, lokale bedrijven, Angolese migranten in Nederland, stuurgroepleden, etc. Hij destilleerde waardevolle lessen en aanbevelingen voor beleid en praktijk op het gebied van terugkeer.