Arbeids- migranten in de zorg

HIT Foundation voert een quickscan uit naar arbeids-migranten in de zorg. De quickscan moet uitwijzen of er behoefte is aan meer kennis over buitenlands personeel in de Nederlandse ziekenhuizen; van werving & selectie, diploma’s en werkvergunningen, tot arbeidsvoorwaarden, taalbeheersing en huisvesting.

Via een korte enquête onder ziekenhuizen en intermediairs wordt in kaart gebracht welke Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen twee jaar in het buitenland hebben geworven voor specifieke functies die niet in Nederland (of in de grensregio’s) te vinden zijn. Ook wordt geïnventariseerd hoe er is gerekruteerd en in hoeverre men verwacht ook in en na 2012 buitenlands personeel te gaan werven.

De resultaten worden in het voorjaar van 2012 gepubliceerd.