Beroeps-gerichte Training

Meedoen in Nederland vereist een goede beheersing van de Nederlandse taal. Geïntegreerde onderwijsprogramma’s combineren professionele vaardigheden en taaltraining en bieden een zeer bruikbaar concept voor asielzoekers die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

Tussen 2001 en 2004 ontwikkelde HIT Foundation drie vakopleidingen – voor een verscheidenheid aan beroepen – waarbinnen beroeps- en taalvaardigheid worden gecombineerd. Het onderwijs kan met de uitgangspunten van dit concept zodanig worden ingericht, dat deelnemers met weinig (of geen) taalvaardigheid in het Nederlands kunnen instromen. Daarnaast blijkt het concept flexibel te zijn, waardoor het toepasbaar is in diverse onderwijsomgevingen.

De geïntegreerde onderwijsprogramma’s werden ontwikkeld met financiering uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Equal I.