EU Terugkeer-onderzoek

Samenwerking tussen Europese spelers en met de landen van herkomst op het gebied van duurzame terugkeer zou kunnen leiden tot efficiëntere en effectievere re-integratieprogramma’s. In de praktijk blijkt samenwerking echter vrijwel niet te bestaan.

Namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft HIT Foundation praktijkonderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken en naar de bereidheid en de potentiële voordelen van meer samenwerking.

Het eindrapport is in juni 2010 gepubliceerd en kan worden gedownload onder publicaties.