Op zoek naar de ‘Triple Win’

3% van de wereldbevolking is constant in beweging. Helaas heeft Europa haar poorten gesloten en wordt de toegevoegde waarde die migranten te bieden hebben genegeerd. Circulaire of tijdelijke arbeidsmigratie kan de wereld om de ‘Triple Win’ te realiseren, met voordelen voor migranten, landen van herkomst en Europa.

In 2007 lanceerde Stichting HIT een informatie-en discussieplatform om de noodzaak, de voorwaarden en stakeholders in kaart te brengen voor het organiseren van een praktijkexperiment voor legale arbeidsmigratie.

Hier kunt u meer lezen over de noodzaak van innovatie in het migratiebeleid en over de beperkingen van de huidige situatie.