Stichting Duurzame Terugkeer

De Stichting Duurzame Terugkeer is het loket voor vrijwillige terugkeer van (ex-) asielzoekers in Nederland. Het is een nieuw samenwerkingsverband van 9 Nederlandse organisaties actief op het gebied van asiel, vluchtelingenproblematiek en migratie.

Samenwerken voor duurzame terugkeer

De samenwerking moet de efficiency en effectiviteit van de activiteiten van de partnerorganisaties. Met als doel betere dienstverlening aan de (ex-)asielzoeker en effectieve(re) besteding van de financiële middelen die hiervoor vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld.

HIT Foundation is binnen het platform verantwoordelijk voor ‘linking & learning’ en voor kwaliteitscontrole. Hiervoor zijn twee personen vanuit HIT gedetacheerd bij de Stichting die is gevestigd in Utrecht.