TOP terugkeer project

Het Terugkeer Ontwikkelingsproject (TOP) heeft innovatieve methodieken onderzocht om de succesvolle terugkeer van (uitgeprocedeerde) asielzoekers naar hun land van herkomst te ondersteunen. Succesvol betekent goed voorbereid, met concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt en goede wederopname in de lokale samenleving.

Het project liep van januari 2005 tot en met december 2007 en werd gefinancierd met fondsen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Equal II.

Doelen

  • Gedurende de projectperiode (2005-2007) 320 personen ondersteunen in hun voorbereidingen op terugkeer – waarvan 25% daadwerkelijk terugkeert – en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor terugkeer naar drie landen;
  • Ontwikkelen van concrete tools die casemanagers ondersteunen bij de begeleiding van terugkeerders; waaronder profiel van een casemanager / counselor die zich bezighoudt met terugkeer; overzicht van de informatiebehoeften van casemanagers of counselors in Nederland; database met terugkeerinformatie op het gebied van werk, huisvesting en veiligheid; ondersteunende maatregelen in Nederland en in de landen van herkomst die bijdragen aan de mogelijkheden van terugkeerders in het daadwerkelijk vinden van werkgelegenheid of het starten van een eigen onderneming (training, financiële ondersteuning, gebruikte materialen, wegnemen praktische belemmeringen e.d);
  • Samenbrengen van operationele en strategische spelers in Nederland, andere Europese lidstaten en tegenhangers in een aantal geselecteerde terugkeerlanden;
  • Ontwikkelen van een gedeelde visie op terugkeer.