WIN Werken in Nederland

Werken in Nederland (WIN) is een inburgeringmethodiek waarbij werk centraal staat. Integratie door participatie op de arbeidsmarkt. Deze innovatieve methodiek is in de praktijk ontwikkeld: 400 inburgeraars hebben tussen 2005 en 2007 het traject doorlopen.

HIT Foundation trad op als coördinator en aanjager en was verantwoordelijk voor disseminatie en mainstreaming van de resultaten. Het WIN-innovatieproject is gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Equal II.